Tags

, , , , , , , ,

एकाच ह्या जन्मी जणू फिरुनी नवी जन्मेन मी

स्वप्नाप्रमाणे भासेल सारे जातील साऱ्या लयाला व्यथा

भवती सुखाचे स्वर्गीय वारे नाही उदासी ना आर्तता

ना बंधने वा नाही गुलामी भीती अनामी विसरेन मी

हरवेन मी, हरपेन मी तरीही मला लाभेन मी

आशा उद्याच्या डोळ्यात माझ्या फुलतील कोमेजल्यावाचुनी

माझ्या मनीचे गूज घ्या जाणुनी या वाहणाऱ्या गाण्यातुनी

लहरेन मी, बहरेन मी, शिशिरांतुनी उगवेन मी

एकाच ह्या जन्मी जणू फिरुनी नवी जन्मेन मी

फिरुनी नवी जन्मेन मी…

~ सुधीर मोघे ~

Advertisements